Viden, udvikling og samvær
2650 HvidovreVælg område

Kursusbetingelser

 

AOF Hvidovre har åbent på nettet døgnet rundt på www.hvidovre.aof.dk
 

Tilmelding:
- elektronisk på vores hjemmeside  hvidovre.aof.dk
- på tlf. 36 39 00 00
- ved henvendelse på AOFs kontor, Hvidovrevej 438, 1. sal.

Hjælp til valg af kursus
AOF hjælper gerne med valg af kursus og niveau. Spørg på kontoret.

Pris og betaling
Pris er anført ved det enkelte hold. Betaling skal ske via betalingskort, med Dankort/Mastercard direkte på nettet eller på AOFs kontor. Kurser, som koster mere end 800 kr., kan betales i 2 rater. Dette kan kun oprettes ved henvendelse til kontoret forud for tilmelding.
Første rate (mindst halvdelen af kursets pris) betales ved tilmelding, anden rate betales senest 10 dage inden kursusstart.
Ved tilmelding mindre end en uge før kursusstart betales straks.
Der er særlige regler for rejser og visse ture.
Ved afmelding til et kursus betales et administrationsgebyr på 80 kr., dog opkræves der ikke gebyr, hvis AOF Hvidovre bliver nødt til at ændre væsentligt på tidspunktet for undervisningen.
Vi tager forbehold for trykfejl.

PEA
Den lave kursuspris gælder for pensionister (folke- og førtidspension), efterløns- og SU-modtagere samt arbejdsledige, der bor i Hvidovre Kommune, som giver et særligt tilskud til egne borgere.
Dokumentation vises ved tilmelding.

Deltagere fra andre kommuner
Deltagere fra andre kommuner er velkomne. Kursister, der ikke bor i Hvidovre Kommune, skal opgive CPR nr. ved tilmelding.

Persondatapolitik
AOF Hvidovres persondatapolitik kan læses på vores hjemmeside hvidovre.aof.dk/praktiskinformation/persondatapolitik.
Den udleveres desuden i papirform ved henvendelse til kontoret.

Kursusstart
Hold oprettes ved tilstrækkeligt antal betalende deltagere. Oplysning om mødetid og sted står på tilmeldingsbekræftelsen, som er deltagerens mødekort.

Undervisningstid
En lektion består af 45 minutters undervisning plus 10 minutters pause. En del bevægelseshold holder dog ikke pause.

Hensyntagende hold
For at deltage i undervisning på hensyntagende hold skal kursister ved tilmelding underskrive en erklæring om, at de er handicappede i forhold til kursets konkrete emne, f.eks. motion for gigtramte, engelsk for læsesvage eller Cura-hold for psykisk sårbare.

Bøger og materialer
Undervisningsmateriale anskaffes i samråd med lærerne og betales af deltagerne.

Aflysning og ændringer
Aktiviteter uden fornøden tilslutning aflyses eller sammenlægges. Tilmeldte deltagere kan vælge anden aktivitet eller tilbagebetaling. AOF forbeholder sig ret til at ændre hold, mødetid, lokale eller lærer. Ved udsolgte kurser, rejser, foredrag og arrangementer oprettes venteliste.

Hvis AOF må aflyse en undervisningsgang
Hvis en undervisningsgang må aflyses f.eks. på grund af sygdom hos læreren eller lokaleforhold, gives besked til kursisterne med sms. Det er derfor vigtigt, at kontoret har mobilnummer på alle kursister.

Afmelding og tilbagebetaling
Kursusgebyr refunderes ved afmelding ind til 10 dage før start, med mindre andet er oplyst. Der opkræves et administrationsgebyr på 80 kr., dog opkræves ikke administrationsgebyr, hvis AOF Hvidovre bliver nødt til at ændre væsentligt på tidspunktet for undervisningen.

Ved afmelding senere end 10 dage før kursusstart refunderes intet uanset årsag.
Der er særlige regler for rejser og enkelte ture, se det enkelte arrangement.
Flytning til andet hold kun efter aftale med AOF.

Ferier og fridage
Undervisning på kommunens skoler følger normalt skolernes ferieplan. På Kursuscenter Friheden kan der være undervisning i skoleferier.

Rygning
Det er forbudt at ryge indendørs og i skolegårde mv.

Nyhedsbrev
Vi udsender en nyhedsmail 1-3 gange om måneden.  Man kan tilmelde sig ved at sende en mail til hvidovre@aof.dk eller ved at henvende sig på kontoret.

Flere oplysninger
Læs mere på hvidovre.aof.dk eller henvend dig til kontoret.

Henvendelser angående ovenstående bedes rettet til:

AOF Hvidovre
Hvidovrevej 438, 1.sal
2650 Hvidovre
Tlf.: 3639 0000
e-mail: hvidovre@aof.dk
Web: hvidovre.aof.dk