Viden, udvikling og samvær
2650 HvidovreVælg område

Kursusbetingelser

AOF Hvidovre har åbent på nettet døgnet rundt på www.hvidovre.aof.dk

Tilmelding
Tilmelding kan ske elekronisk på vores hjemmeside www.hvidovre.aof.dk, på tlf. 36 39 00 00 eller ved henvendelse på AOF Hvidovres kontor, Hvidovrevej 438, 1. sal.

Hjælp til valg af kursus
AOF hjælper gerne med valg af kursus og niveau. Spørg på kontoret.

Betaling
Betaling skal ske senest 1 uge efter tilmelding på giro, ved bankoverførsel, med Dankort direkte på nettet eller på AOF Hvidovres kontor. Kurser, der koster over 800 kr. kan betales ad to gange efter nærmere aftale. Minimum 50% af kursusprisen betales dog senest 1 uge efter tilmelding. De resterende 50% skal være betalt senest 10 dage før kursusstart.
Ved tilmelding mindre end en uge før kursusstart skal betaling ske straks.

PEA
Den lave kursuspris gælder for pensionister, efterløns- og SU-modtagere samt arbejdsledige, der bor i Hvidovre Kommune, som giver et særligt tilskud til egne borgere.
Dokumentation vises ved tilmelding.

Deltagere fra andre kommuner
Deltagere fra andre kommuner er meget velkomne. Kursister der ikke bor i Hvidovre Kommune skal opgive CPR.nr. ved tilmelding.

Kursusstart
Hold oprettes ved tilstrækkeligt antal betalende deltagere. Oplysning om mødetid og sted står på kvitteringen, som er deltagerens mødekort. En lektion består af 45 minutters undervisning plus 10 minutters pause.

Ordblindeundervisning og FVU
Kontakt AOF Hvidovres kontor og få tid hos en vejleder.

Hensyntagende hold
For at deltage i undervisning på hensyntagende hold skal kursister ved tilmelding underskrive en erklæring om, at de er handicappede i forhold til kursets konkrete emne, f.eks. motion for gigtramte, engelsk for læsesvage eller cura-hold for psykisk sårbare.

Bøger og materialer
Undervisningsmateriale anskaffes i samråd med lærerne og betales af deltagerne.

Aflysning og ændringer
Aktiviteter uden fornøden tilslutning aflyses eller sammenlægges. Tilmeldte deltagere kan vælge anden aktivitet eller tilbagebetaling. AOF Hvidovre forbeholder sig ret til at ændre hold, mødetid, lokale eller lærer. Ved udsolgte kurser, rejser, foredrag og arrangementer oprettes venteliste.


Tilbagebetaling
Kursusgebyr refunderes ind til 10 dage før start mod et gebyr på kr. 80,- med mindre andet er oplyst. Der er særlige regler for rejser.
Flytning til andet hold kun efter aftale med AOF.

Ferier og fridage
Undervisning på kommunens skoler følger normalt skolernes ferieplan. På Kursuscenter Friheden kan der være undervisning i skoleferier. Hør med læreren eller kontoret.

Rygning
Det er forbudt at ryge indendørs og i skolegårde mv.

Nyhedsbrev
Vi udsender et nyhedsbrev pr. e-mail ca. hver 3. uge.
Tilmeld dig ved at sende en mail til: hvidovre@aof.dk

Flere oplysninger
Læs mere på www.hvidovre.aof.dk eller henvend dig til kontoret.

 

Henvendelser angående ovenstående bedes rettet til:

AOF Hvidovre
Hvidovrevej 438, 1.sal
2650 Hvidovre
Tlf.: 3639 0000
e-mail: hvidovre@aof.dk
www.hvidovre.aof.dk