Viden, udvikling og samvær
2650 HvidovreVælg område

Corona forholdsregler

Corona-forholdsregler aug 2020 – alle fag


Vi glæder os meget til at se vores kursister og komme i gang med vores aktiviteter igen.
Som bekendt har myndighederne udarbejdet en række regler og retningslinjer minimere smittespredning, og reglerne gælder naturligvis også hos AOF Hvidovre, så alle kan føle sig trygge ved at komme til undervisning.
Nedenfor er anført, hvilke regler, der gælder for de enkelte typer hold.

For alle hold gælder:
Vores kursister forventes at overholde de til enhver tid gældende regler og retningslinjer fra myndighederne, også selv om disse eventuelt ændres inden/i løbet af kurset, både for egen og andres skyld.
• Bliv hjemme, hvis du er syg
• Bliv hjemme, hvis du har symptomer, som kan skyldes Covid-19
• Vask hænder hyppigt – og brug håndsprit, hvor håndvask ikke er muligt
• Hold afstand – gå ud/ind ad dørene enkeltvis
• Host eller nys i albuen, ikke i hænderne
Vi forventer desuden, at lærernes anvisninger følges, også selv om det medfører, at man skal stå/sidde/ligge et andet sted, end man plejer, må vente længere tid på at bruge redskaber ell.lign.

Vedrørende rengøring
Hvidovre Kommune står for rengøring i alle undervisningslokaler, og disse rengøres dagligt.
Kursister, som ønsker bord/stol rengjort inden eget brug, opfordres til at medbringe rengøringsserviet til dette.

Vedrørende håndsprit
På skoler og i idrætsanlæg har Hvidovre Kommune opstillet håndsprit ved indgangene. I Kursuscenter Friheden vil der blive opsat beholdere til håndsprit ved indgangen og i undervisningslokalerne inden sæsonstart.
AOF Hvidovres lærere vil så vidt muligt have håndsprit til rådighed, som kursisterne kan bruge. Vi anbefaler dog, at vores kursister altid selv har en mindre beholder på sig for en sikkerheds skyld.

Vedrørende mundbind
• Der er i skrivende stund ikke krav eller anbefalinger om mundbind i forbindelse med aktiviteter, som finder sted i aftenskolen.
• Vores kursister og undervisere er velkomne til at benytte mundbind, hvis de ønsker det – dog ikke i forbindelse med vandgymnastik!
• Mundbind må under ingen omstændigheder lægges på borde eller andre flader i lokalet, heller ikke kortvarigt, da de i så fald kan risikere at sprede smitte frem for at begrænse den!
• Da man ikke kan se forskel på brugte og ubrugte mundbind, gælder det også nye mundbind!
• Brugte mundbind kan lægges i affaldsspande.
• Hvis brug af mundbind i løbet af efteråret bliver et krav fra myndighederne, vil det også gælde hos AOF Hvidovre.
• Vores kursister skal medbringe mundbind til eget forbrug.
• Hvis brug af mundbind bliver et krav, og en kursist møder op uden, vil den pågældende af hensyn til de øvrige kursisters tryghed blive bedt om at forlade lokalet.
Der gælder særlige krav og retningslinjer for forskellige typer aktiviteter. Find din/dine holdtyper nedenfor og læs mere.

Aktiviteten er hovedsageligt stillesiddende og uden værktøj/redskaber:
foredrag, debat, julekoncert og sprogundervisning
• Der skal være mindst 1 meter mellem deltagernes næser, som hovedsageligt skal pege i samme retning.
• Afstand mellem foredragsholder/underviser og forreste række deltagere skal være mindst 2 meter, når foredragsholder/underviser taler til forsamlingen. I samtalesituationer gælder hovedreglen på mindst 1 meter.
• I Kursuscenter Friheden lokale 1 (foredrag og sprog) og lokale 3 (sprog, syning mm), er markeret på gulvene, hvor stolene skal stå, for at afstandskravet er overholdt.
• I øvrige lokaler forventer vi, at kursisterne selv kan vurdere afstand – her er bedre plads!
• Samboende par og andre, som omgås tæt til hverdag, kan om ønsket rykke deres stole tættere sammen, forudsat at det ikke medfører, at de samtidig kommer tættere øvrige deltagere.
• Stolene skal efterfølgende stilles tilbage på mærkerne.
• Da der også er særlige krav til antallet af m2 pr. deltager, er der på nogle hold reduceret deltagerantal.

Personer i risikogrupper med ønske om 2 meters afstand
Onsdag Direkte: Desværre ikke muligt pgra pladsforhold
Julekoncert: Desværre ikke muligt pgra pladsforhold
”Giv livet et serviceeftersyn” med Peter Qvortrup Geisling: Muligt, skal reserveres ved tilmelding.
Seniorhøjskole: Muligt for nogle få. Skal reserveres ved henvendelse til kontoret før sæsonstart.
Filmhøjskole, litteraturdebat, Indsigt med udsyn – Italien: Mulig
Sprogundervisning, hold i lokale 1 og lokale 201:muligt
Sprogundervisning, hold i lokale 3 og lokale 9: afhænger af holdstørrelse, spørg på kontoret

Aktiviteten er hovedsageligt stillesiddende og med værktøj/redskaber
IT, slægtsforskning, maleri, tegning, knipling, klaver, guitar, harmonika, el-orgel
• Der skal være mindst 1 meter mellem deltagernes næser, som hovedsageligt skal pege i samme retning.
• Hvis opstilling af redskaber mm medfører, at ansigter vender mod hinanden i længere tid, skal afstanden være mindst 2 meter mellem næserne.
• Afstand mellem foredragsholder/underviser og forreste række deltagere skal være mindst 2 meter, når foredragsholder/underviser taler til forsamlingen. I samtalesituationer gælder hovedreglen på mindst 1 meter.
• Samboende par og andre, som omgås tæt til hverdag, kan om ønsket rykke deres stole tættere sammen, forudsat at det ikke medfører, at de samtidig kommer tættere øvrige deltagere.
• Alle redskaber/instrumenter, som skifter hænder, skal sprittes af både før og efter. Det gælder både mellem underviser og kursist og mellem kursister indbyrdes.
• Såfremt dette er helt umuligt/uhensigtsmæssigt skal begge parter afspritte hænder både før og efter brug.
• Kursisterne forventes at bidrage aktivt og samvittighedsfuldt til, at dette sker.
• Klaverer og el-orgler skal sprittes af mellem hver bruger.
Personer i risikogrupper med ønske om 2 meters afstand: IT og slægtsforskning: Muligt for nogle af deltagerne - skal reserveres ved tilmelding eller ved henvendelse før sæsonstart.
Maleri, tegning, knipling, klaver, guitar, harmonika (?), elorgel: Muligt

Aktiviteten er delvist stående og med værktøj/redskaber
Madlavning, handy(wo)man, blomsterdekoration, syning, porcelænsmaling, smykkefremstilling
• Der skal holdes 2 meters afstand mellem deltagere, som ikke er samboende eller omgås tæt til hverdag.
• Alle redskaber, som skifter hænder, skal sprittes af både før og efter. Det gælder både mellem underviser og kursist og mellem kursister indbyrdes.
• Såfremt dette er umuligt/uhensigtsmæssigt skal begge parter vaske eller afspritte hænder både før og efter brug.
• Kursisterne forventes at bidrage aktivt og samvittighedsfuldt til, at dette sker.

Aktiviteten indebærer særlig vejrtrækning og/eller nogen bevægelse
Yoga, Qi Gong, korsang, massage, mindfulness, meditation
• Der skal holdes 2 meters afstand mellem deltagere, som ikke er samboende eller omgås tæt til hverdag.
• Alle redskaber, som skifter hænder, skal sprittes af både før og efter. Det gælder både mellem underviser og kursist og mellem kursister indbyrdes.
• Såfremt dette er helt umuligt/uhensigtsmæssigt skal begge parter afspritte hænder både før og efter brug.
• Kursisterne forventes at bidrage aktivt og samvittighedsfuldt til, at dette sker.
• Hvis der skal bruges tæppe/lagen/håndklæde ell.lign., skal kursisten medbringe rene sådanne til eget brug.
• Ved liggende øvelser skal madrassen dækkes fuldstændigt.
• Kursister, som ikke har medbragt tilstrækkeligt dækken, kan ikke deltage i øvelserne.

Motion og bevægelse på gulv – se også afsnittet om omklædning
Alle motionsformer i haller og sale
• Der skal holdes 2 meters afstand mellem deltagere, som ikke er samboende eller omgås tæt til hverdag.
• Alle redskaber, som skifter hænder, skal sprittes af både før og efter. Det gælder både mellem underviser og kursist og mellem kursister indbyrdes.
• Såfremt dette er helt umuligt/uhensigtsmæssigt skal begge parter afspritte hænder både før og efter brug.
• Kursisterne forventes at bidrage aktivt og samvittighedsfuldt til, at dette sker.
• Hvis der skal bruges tæppe/lagen/håndklæde ell.lign., skal kursisten medbringe rene sådanne til eget brug.
• Ved liggende øvelser skal madrassen dækkes fuldstændigt.
• Kursister, som ikke har medbragt tilstrækkeligt dækken kan ikke deltage i øvelserne.
• Bemærk: tæpper og puder er fjernet fra lokalerne. Medbring gerne tæppe/pude til eget brug hvis behov.

Omklædning til motion på gulv, herunder yoga mm undtagen på Hvidovre Hospital
Alle motionsformer i haller og sale bortset fra hold på Hvidovre Hospital
Klæd så vidt muligt om hjemmefra.
I omklædningsrummet skal der holdes 2 meters afstand til øvrige deltagere.
Venligst intet ophold i omklædningsrum, hvis man ikke er i gang med omklædning. Der er kun plads til få personer ad gangen.

Omklædning til motion på gulv på Hvidovre Hospital
Gymnastik for leddegigt-ramte og motion for tidligere hjertepatienter
Det er IKKE MULIGT for deltagerne på gymnastikholdene at benytte omklædnings- og badefaciliteter, da der ikke er plads til ret mange, og faciliteterne skal benyttes af deltagere, som skal i bassinet.

Vandgymnastik i kommunale svømmehaller
Vandgymnastik i Langhøjbadet, Frihedens svømmehal og Avedøre svømmehal
• Der skal holdes 2 meters afstand mellem deltagere, som ikke er samboende eller omgås tæt til hverdag.

Omklædning til vandgymnastik i kommunale svømmehaller
Vandgymnastik i Langhøjbadet, Frihedens svømmehal og Avedøre svømmehal
Der skal holdes mindst 2 meters afstand til øvrige brugere i omklædningsrummet.
Kom i god tid og være indstillet på ventetid før og efter tiden i bassinet. Der vil være en bænk at sidde på ved bassinkanten. Medbring gerne en badekåbe eller et stort tørt håndklæde til ventetiden.
Langhøjbadet: Medbring en stor taske til tøj mm. Tasken efterlades i det aflåste omklædningsrum.
Frihedens Svømmehal: Skabene må ikke benyttes. Medbring en stor taske til tøj mm. Tasken tages med ind til bassinet.
Avedøre svømmehal: Skabene må ikke benyttes. Der udleveres en plasticsæk pr. deltager, som tøj mm skal anbringes i. Sækken tages med ind til bassinet.

Vandgymnastik på Hvidovre Hospital (varmtvandsbassin)
Vandgymnastik i varmtvandsbassin
• Der skal holdes 2 meters afstand mellem deltagere, som ikke er samboende eller omgås tæt til hverdag.
• Vandet er tilsat klor i en mængde som anses for tilstrækkeligt til at holde anvendte redskaber rene.

Omklædning til vandgymnastik på Hvidovre Hospital (varmtvandsbassin)
Vandgymnastik i varmtvandsbassin

Der må max være 6 personer ad gangen i omklædningen.
Derfor deles holdet i 2 grupper, som mødes forskudt til omklædning og bad, inden undervisningen starter, og ligeledes benytter omklædningsrummet forskudt efter undervisningen. Vi anbefaler derfor, at deltagerne medbringer et stort håndklæde eller en badekåbe til ventetiden.
Der vil blive opsat stole med passende afstand inde ved bassinet, så man kan sidde ned, mens man venter.
• Hvor tidligt skal du møde? På din tilmeldingsbekræftelse står et holdnummer (f.eks. 200434)
• Hvis du har et lige holdnummer, skal du møde 20 minutter før det undervisningstidspunkt, som fremgår af din bekræftelse. Du har 10 minutter til at tage bad og klæde om, og derefter 10 minutters ventetid ved bassinkanten, inden undervisningen begynder. Efter undervisningen går de lige holdnumre først i bad. Også her er der kun 10 minutter til rådighed.
• Hvis du har et ulige holdnummer, skal du møde 10 minutter før det undervisningstidspunkt, som fremgår af din bekræftelse. Du har 10 minutter til at tage bad og klæde om og kan gå direkte ind til undervisning. Efter undervisningen skal du vente i 10 minutter ved bassinkanten, før det er din tur til at gå i bad og klæde om. Også her er der kun 10 minutter til rådighed.
• Du skal afspritte den stol, du har siddet på ved bassinkanten efter brug.
• Du skal afspritte de skabe/nøgler, du benytter i omklædningen, efter brug.

Lyder det besværligt? Det kan desværre ikke være anderledes, men hvis alle udviser vilje og hensyn skal det nok lykkes, så alle kan få en god sæson ud af det!